MOON
Fotovoltaični sistemi

Proizvajanje električne energije kot dejavnik uspeha.

S svojim fotovoltaičnim sistemom proizvajate lastno solarno električno energijo, kar je za vas tudi cenovno ugodnejše kot pri oskrbovalcu z energijo. Fotovoltaični sistem vam zagotavlja dolgoročno zanesljivost cen in neodvisnost. Pozabite na nihanja cen elektrike in na stabilni osnovi proizvajajte lastno električno energijo.

Vašo sončno elektrarno zgradimo po načelu »na ključ«, kar pomeni, da mi poskrbimo za izvedbo celotnega postopka: od začetnega strokovnega svetovanja in ogleda objekta do izračuna ustrezne velikosti sončne elektrarne, načrtovanja, montaže in priključitve na distribucijsko omrežje. Sistem zasnujemo po vaših željah in pričakovanjih, pri omrežnemu operaterju uredimo vso potrebno dokumentacijo in soglasja, ter vam pomagamo tudi pri postopku dodelitve subvencije*.

Zgodovina fotovoltaičnega sistema

Zamisel o fotovoltaičnem sistemu je zelo stara. Alexandre Edmont Becquerel je že leta 1839 odkril, da nekatere snovi ob obsevanju s svetlobo oddajajo električno energijo. V nadaljnjem raziskovanju je imel veliko vlogo zlasti Albert Einstein, ki je leta 1905 predstavil »fotoefekt«, za kar je bil pozneje nagrajen z Nobelovo nagrado.

Fotovoltaične celice se uporabljajo že od konca 50-ih let prejšnjega stoletja. Danes se po vsem svetu uporabljajo za proizvodnjo električne energije in so vgrajene v žepnih računalnikih ter nameščene na strehah in fasadah, parkomatih, protihrupnih pregradah ali zunanjih površinah.

Prilagodljivo in po meri

Fotovoltaični sistemi MOON

Fotovoltaični sistemi MOON zagotavljajo zmogljivost od 5 do 300 kWp in so namenjeni zasebnim ter poslovnim strankam. Za načrtovanje, namestitev in zagon sistemov so pooblaščeni partnerji MOON. Poleg tega za vas uredimo tudi postopek za pridobitev subvencije.

 

Pogoji

Najpomembnejši pogoj za fotovoltaični sistem je streha, balkonska ograja, fasada, avtomobilski nadstrešek ali katera druga površina, na katero želite sistem namestiti. Pri fotovoltaičnih sistemih lokacija ni pomembna, prav tako ni nujno potrebno neposredno sončno sevanje. Fotovoltaični sistem proizvaja električno energijo pri dnevni svetlobi, torej tudi, kadar je oblačno. Pri fotovoltaičnih sistemih ni nujno, da so obrnjeni naravnost proti jugu. Za optimizacijo lastne porabe je včasih priporočljivo, da sistem usmerite proti vzhodu ali zahodu.

 

Prednosti za vas

Samostojno električno napajanje

Trajnostna proizvodnja električne energije brez emisij CO2

Dolga življenjska doba

Zanesljiva naložba v prihodnost

Prihranite čas in denar

Ob prekomerni proizvodnji se presežek električne energije odda v javno električno omrežje in izplača ali shrani v hranilnik električne energije. To zagotavlja prihranek denarja ter je zelo pomembno za okolje in prihodnost. S fotovoltaičnim sistemom se opremite za prihodnost in vaša trajnostna naravnanost je vidna tudi navzven.

 

Varna naložba za prihodnost

Dobro načrtovan in nameščen fotovoltaični sistem zahteva zelo malo ali skoraj nič vzdrževanja, saj nima gibljivih delov. Amortizira se približno v polovici zagotovljene življenjske dobe. 

 

Povečanje vrednosti nepremičnine

Fotovoltaični sistem poveča vrednost nepremičnine, ker se obratovalni stroški na dolgi rok zmanjšajo. Fotovoltaični sistemi MOON so na voljo v različnih velikostih, zato so primerni za vse strešne površine.

Pri MOONu vam pomagamo pri postopku dodelitve subvencije*

 

* Nepovratna sredstva Eko sklada: Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo: Nepovratna finančna sredstva Višina nepovratne finančne spodbude znaša 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. 

NEODVISNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO Postanite bolj neodvisni od električnega omrežja in preklopite na celostno rešitev MOON. Prilagodljivo in po meri.

Več izdelkov MOON Hranilniki MOON

Hranilnik električne energije MOON za vaš dom

Čisto solarno električno energijo, ki jo proizvede fotovoltaični sistem, začasno shranite in jo pozneje uporabite za polnjenje električnega vozila. 

Hranilnik MOON za vaše poslovno okolje

Velik in hkrati prilagodljiv - to je vedno pomembneje tudi pri hranilnikih energije.

Najpogostejša vprašanja

Kako deluje fotovoltaika?

Sonce proizvaja energijo v dveh pojavnih oblikah, kot »toploto« in kot »svetlobo«. Za obratovanje sončne elektrarne ne potrebujete toplote, ampak svetlobo. Svetloba je vir energije za fotovoltaični sistem. To pomeni, da je tudi na območjih, kjer je večji del dneva oblačno in ne sije sonce, še vedno dovolj svetlobe za proizvajanje elektrike.

Zakaj postaviti sončno elektrarno?

Sončna elektrarna je vse bolj prepoznavna kot sistem, ki ne onesnažuje okolja, in kot tehnologija, ki izkorišča obnovljive vire energije. Postavitev lastne sončne elektrarne pomeni, da si sami brezplačno priskrbite energijo iz obnovljivih virov. Sistem ne potrebuje polnjenja, nima premikajočih se delov, ne onesnažuje okolja, deluje tiho in potrebuje minimalno vzdrževanje. Sončna elektrarna lahko zagotovi tudi cenejše ogrevanje, v kolikor uporabljate električne ogrevalne naprave, kot so IR paneli, toplotna črpalka, električno talno gretje, itd.

S pomočjo lastne sončne elektrarne ne le zmanjšujete račun za elektriko, ampak tudi ustvarjate presežek, ki ga lahko v primeru, da je to možno, prodajate dobavitelju elektrike.

Kako veliko sončno elektrarno potrebujem?

Proces izdelave kalkulacij oziroma dimenzioniranje sončne elektrarne imenujemo postopek, s katerim izračunamo kako močno (koliko kW) sončno elektrarno potrebujete za svoje gospodinjstvo. Ključno je dimenzioniranje  sončne elektrarne, ki bo na letni ravni proizvedla toliko električne energije kot znaša vaša letna poraba energije. Pri tem je v pomoč letni račun porabljene elektrike v vašem gospodinjstvu.

V primeru, da v bližnji prihodnosti načrtujete povečanje porabe električne energije (toplotna črpalka, polnilna postaja za električno vozilo,...), je priporočljivo, da se to upošteva pri izračunu.

Koliko energije lahko proizvedem v Sloveniji?

Osnovno pravilo se glasi: 1 kW inštalirane moči na leto proizvede 1000 kWh, pri sončnem sevanju 1000 W/m2. Za Slovenijo so zbrani podatki o povprečnem sončnem sevanju med 900 W/m2 in 1200 W/m2. 

Ali je sončna elektrarna varna?

Pravilno povezani elementi so popolnoma varni. Namestitev modulov na streho je podobna prekrivanju s strešniki, električne povezave delujejo brez tveganja. Obratovanje sončne elektrarne ne povzroča sevanja, saj preprosto le izkorišča žarke sončne svetlobe. 

Ali se mi postavitev lastne sončne elektrarne izplača?

To je najpogostejše vprašanje v poslovnem svetu. Pravo vprašanje se glasi: ali lahko iz tega ustvarim dobiček? Investicija se povrne in dobiček boste ustvarili, vendar so tu še nefinančne koristi, ki jih investicija nudi. To je ustvarjanje čiste energije, zmanjševanje emisije CO2, povečanje vrednosti objekta in ugled v javnosti. Investicija do 36 kW inštalirane moči se povrne v povprečju v 15 letih. Pri tem ne pozabite, da bo sončna elektrarna delovala tudi do 30 let.